kytka.JPG (29251 bytes)

Pel mel.

Naďabiť.
Idú si po krku.
Fučí jak sviňa.
Su tým zajatá.
Nech sa brchá.
Pošťať nazúváky.
Byl to taký magor.
Co je mně (ti) po tem.
Ve čtvrtej (čtvrtéj) třídě.
Bylo tam tolkého snihu.
Byl sem na chvílu v lesi.
Krásné je to naše Valašsko.
Bylo tam (moc) národa, ludí.
Nikom sa dneskaj nedá věřiť.
Svaďba enem tak potichučky. 
Idu na nádraží. Byl sem na nádražú.
Létal po Vsetíně jak pluta. Ta jak pluta.
Valach má zrovna tu svoju blbú náladu.  
Člověk sa dostane do ludských řečí raz dva.
Mosím držať hubu a krok aj doma, aj v práci.
Nedělaj si z teho nic. Stejnak ti to nepomože.
Nosá, nosíja, nosijá kožuch. Nosá sa jak pávice.
V ledni sem si pobyla chvílu v téj naší nemocnici.
Nikom sa nechce dělať. Enem by každý peníze brál.
Pošli ho tam, gde patří. Ešťě ho negde aj (tam) kopni.
Idú, choďá, chodijá, chodíja sněhem, snihem. Dívajú sa na to. 
Děkuju, nechcu. Nescu. Zhlobili sme to jak sa dalo. Jak sa to vezme.
Co je ti po tem. Po tem ti nic néni. Po tem je ti hovno. Ťa po tem nic nebo hovno. 
Nic proti tem, temu neřék. Co je ti po tem? Do teho je ti hovno. Po tem je ti hovno. Po tem sú ti dvě hovna.
Autobus. V autobuse, v autobusi. Do autobusa. Na autobuse. Jeli tam autobusem, autobusami, autobusámi. V autobusách. Za autobusami.
Po pátej hodině, v prvém dňu, na začátku srpňa. Túža po tobě, píšu ti tentek (tentok, toť ten) líbesbríf (Liebesbrief) po pátej večér keréhosi dubňa nebo květňa.