Slovníček výrazů a pojmů

Motto:
Mnohé zdánlivě specificky a neproblematicky valašské zdaleka není jen valašské. Ale vžilo sa to a povalaštilo sa to.

Ahoj

Fagan

Lata

Naďabaný

Oštera

Potem

Rúbať

Vanštrok

Baran

Gazda

les20.JPG (31586 bytes)

Řécť

Zelé

Cibula

Hora

Slivka

Židlo

Česnek

Chachar

Šáší

Dlábiť

Ináč

Tárať

Ďúra

Jahňa

Ťápať

Eva

Koza

Mařena

Ňúrať

Paša

Prasa

Uvaliť