Tabu.

1. Existuje 37 dosud zjištěných valašských tabu. Jedno z nich je, vůbec o tabu mluviť, natož psať. Za správné a přiměřeně společenské sa pokládá tvářiť sa, že žádné tabu neexistuje. Copak o nečem takém negdo neco ví? Co je vlastně to tabu?

2. Položiť otázku na tabu či o tabu je tabu.
mucho20.JPG (40928 bytes)

3. Gdyž už sme v tem, gdyž už sme v téjto oblasti trochu porušili pravidla, postúpíme kúsek daléj, ale opravdu enem o kúsíček, kúsinek, kúsičinek, kúščinek, kúsilíninek.

4. Milý čtenářu, ani Sokrates a Komenský dohromady by nebyli schopní (pokáď by byli ochotní) ti všecky valašské tabu vysvětliť. Abys neco začal chápať, mosel bys na Valašsku žiť aspoň 50 roků. Místo dlúhého vysvětlování ti, cizinče, dám dobrú radu:
Gdyž Valach začne na určité téma mlčať, gdyž sa začne tvářiť, že neslyší tvoju po třetí zopakovanú otázku, gdyž sa začne dívať gdesi do daleka, bokem, za tebe, přes tebe či skrz tebe, do prázdna, jako by ťa neviděl (je eště nekolik ukazatelů), tož zbrzdi. Zmlkni a neptaj sa daléj. Rychlo a pokuď možno nenápadně přejdi k inému tématu hovoru. Zoptaj sa např., zda by dokázal vypiť hořčičák 92 procentní slivovice naraz, jak mu dójí kráva a pod.

5. Opakování: Nigdy sa neptaj na nejaké valašské tabu. Tvař sa, jako že nemáš ani páru, natož tuchu, oč vůbec vlastně ide.

6. Cizinče, promiň autorovi, že si sa nedověděl nekeré základní informace, ale nezatěžuj si tým hlavu. Obejdeš sa docela dobře aj bez nich, tj. mosíš sa bez nich obejíť. Aj bez nich sa možeš cítiť na Valašsku jak doma nebo docela dobře.

7. Milý Nevalachu, nemíšaj sa do valašských tabu. Byl by to pro ťa příliš tenký led. Moh bys ne enem uklúznúť, ale moh bys sa pořádně vykúpať, vymáchať, vyčváchať, namáčať. Nebo by ťa vymáchali. A dokonca aj ve studenéj vodě.
Sú hříchy, které (keré) sa na Valachoch neodpúšťajú. Ale aj to je tabu.