Abstraktní Valach
Alkohol
Amerika
Anatomie
Arab
Archeolog
Architekt
Banka
Baraní nátura
Cizí jazyky
Čarostřelec
Daňový poradce
Darwinista
Detektiv
Děti I
Děti II
Dieta
Doma
Domácnost
Dřevorubec
Ekonomika
Farář
Fotograf
Furiantství ...
Fyzik
Gerontologie
Gratulace
Herec
Historik
Hodinář, hodiny
Homeopatie
Hospoda ...
Hospoda, facka
Hotel
Hovno a rozum
Hra na skovku
Hrdý otec
Hrobník
Hříchy
Humor
Chladnokrevný ...
Chytrý
Jazykověda
Jistota

 
 
Valach beran20.JPG (40928 bytes)
Všecko ví, umí, zná, všude byl.

Abstraktní Valach
Valach bez alkoholu je abstraktum.

Alkohol
1. Pije jak jalůvka.
2. Lepší kapka zrána než celý deň nic.
3. Protialkoholická léčba (lidově odmašťovačka): Piť slivovicu ve velkém množství. Konkretně: Kapku slivovice homeopaticky rozřediť v kýblu (kýbli) vody.
4. Alkohol a nový člověk. Na silvestra sa Francek jako aj často na nesilvestra sťál pod obraz Boží. Na Nový rok sa vrátil dom ve stavu stále eště velmi povzneseném. Slavnostně odpřísáhl svojej starej a svatosvatě jí sľúbil, že sa od Nového roka stává novým člověkem. Vydržál to k překvapení manželky celé dva týdně. Ale pak zaséj jednúc přišél dom jak starý ožrala. Manželka sa netajila svojú lútosťú, zklamáním a výčitkama. Francek sa hájil: "Su opravdu nový člověk. Ale aj nový člověk sa má právo zamilovať do alkohola."
5. Tatínek sa v sobotu v noci vrátil dom taký celý nadělaný, že ani mluviť nemoh. Celý sa enem kolébal, ani chodiť nemoh, ani na nohách neustál. Celý unavený si lehnul do postele, ani botky si nevyzúl. Maminka mu ešče nadávala, křičala naň a páru mu dala přes papulu, prý aby sa probrál.

Amerika
Gdyž připlul Kolumbus do Ameriky, hneď k něm přišli dva Kateřinčané (Valaši z Kateřinic) a nabízali mu k prodeji:
1. Ten z horního konca březové metly.
2. Ten z dolního konca špajdle.

Anatomie
Má rozum na jih (juh) od břucha.

Arab
Arab sa rozhod letěť v listopadě na dovolenú na Valašsko. Přátelé ho zrazovali a upozorňovali na špatné počasí v téj hornatéj zemi na severu. Arab však přesto letěl. Po návratu radostně a spokojeně vyprávjal: "Je to krásná, nádherná zem. Celú dobu pršalo a byla tam zima."

Archeolog
Valašský archeolog v roce 3 000 zkúmá náhrobní kameně z konca 2. tisíciletí. Vyluští nápis: Spi sladce. Dedukuje: Ejhle, diabetik. Pak rozluští nápis: Zde odpočívá náš nejdražší. Dedukuje: Ejhle, fotbalista.

Architekt
Valašský zbohatlík chce měť neco extra. Mocí mermo přesvědčuje architekta, aby mu upravil jeho bývání do raně gotického stylu. Všecky architektovy námitky odrážá kúzelným slůvkem: Na to eště mám.
Nakonec architekt kapituloval a zmohl sa už enem na poslední otázku: A tož, pane Křupala, jaké máte přání eště v tejto poslední věci. "Koľ metrů má byť hajzl od tej vašej rekonstruovanej chalupy? "

Banka
Francek sa vsadil s Lojzkem o půl litra, že půjde do banky a že jich tam pořádně nasere. Nastřádal si do sáčka tisícovku desetníků a chtěl na pokladním u kasy, aby si jich přepočítal a dal mu za to dvacetníky.
Pokladník sa ale ukázal eště valašštější než Francek: "Tož, strýcu, vysypte ty desetníky do téjto misky." Pak vložil misku na váhu a pravil: "Strýcu, chybíja tu tři desetníky. Tož si jich najprv přepočítajte vy. Až budete hotový, tož budeme zasej vážiť."

Baraní nátura
1. Jedna robka si chtěla kúpiť nové šaty, zaséj po mnoha rokách. Její chlap však byl zásadně proti. Robka si šaty kúpila za těžko ušetřené peníze. Chlapa to namíchlo, ba dokonca aj nasralo. Vzal šaty a rozsekal jich sekyrú na špalku.
2. Jiný tvrdohlavec si nechal od téj svojéj robky do zlatova upécť celú husu. Pak ju vzal a odešel s ňú (s tú husú) do vedlejší dědiny, gde sa pochlubil před kamarádama, jak sa má dobře a kolik zežere naraz.
Celú ju tedová na večerní posezení zežrál. Na ženu a děti doma zbylo enem malučko vypečeného sádla, takže si aspoň mohli utříť hubu.

Cizí jazyky
1. Starý a mladý bača hlídajú ovce na kopcu a počúvajú tranzistor. Příde k nim cizinec a na cosi sa usilovně ptá. Nájprv začál po německy. Gdyž to nevyšlo, tož to zkúšal po anglicky. Pak po francúzky, po španělsky, po taliánsky, aj po rusky to zkusil.
Starý seděl a ani nedutal. Mladý hrdo stál, uščúřal sa milo, kýval hlavú, mával rukama, klátil sa. Cizinec smutno pokračoval v další cestě. Starý začal domlúvať mladému: "Já už su starý, ale ty by sas konečně měl začať učiť cizí řeči. Viděls, co jich tam ten znál?" Mladý věcně: "Viděl, ale stejnak mu to bylo na hovno."
2. Dvě myši, stará zkušená a mladá eště bez životních zkušeností a bez životní múdrosti, prchajú před kocúrem. Schovajú sa v ďúře a třesú sa strachy. Kocúr sa marně snaží jich prackú vyšpárať.
Chvilku je hore ticho. Pak sa ozve psí štěkot, šramot, škrkání. Pak všecko ztichlo.
Zkušená stará myš poučuje tú blbú mladú: "To byl pes, zapřísáhlý nepřítel koček. Před ním každý kocúr uteče. Klidně už možeme (možem) vylézť." Vylézla. Kocúr chňap. Gdyž si po svačině utíral fúsy (fúsiska), s uspokojením prohlásil: "Gdyby jeden neznal cizí řeči, tož by ani nežrál."

Čarostřelec
Všeci sa minuli, enem já podla samučkého. Bylo to vedla samučkého.

Daňový poradce
1. Daně platija hlúpí.
2. Návrh na zavedení nových daní:
    a) Daň z nakradenéj hodnoty.
    b) Daň z blbosti. Výsledek: Pak budeme mocť peníze pošťávať do celého světa. Nebo aspoň do celéj Evropy.

Darwinista
Čtvrťák sa vracá ze školy dom a hlásí tatovi: "Paní učitelka nám pravila, že člověk je z opíce. Je to pravda? Aj ty si z opíce, tato?"
Tata začál rozvíjať svoje přírodovědecké teorie:
    a) "Tož, esli si paní učitelka myslí, že je z opíce, tož to jí nemožu brať. Možná bych s ňú měl aj po troše súhlasiť."
    b) "My Valaši sme ale daleko vědečtější než nejaký ten englán Darwin. Člověk je přeci vlastně naisto z kostky (pecky). Z kostky vyroste trnka (švestka). Z trnek je slivovica. Ze slibovice je opica. A dalej to už ten Darwin ví."

Detektiv
Lojzek: "Nejaký dlúhoprsťák mně ukrad rukavice." Francek: "Tož to sa sám potrestál, budú mu malé."

Děti I
1. "Maminko, možeš mně obstarať bratříčka, ale tak, aby o tom (tem) tatínek nevěděl?"
2. "Strašně moc mám ráda děti." - "Ale dyť pořáď žádné nemáš."   - "Přesněj řečené: najrači mám tu přípravu na ně."
3. Dva městští ogaři sú na prázdninách u strýca na dědině. Aby sa při návratu netúlali po městě a co najrychlejc přišli z nádraží dom, slúbil tata velkú čokoládu tem ogárkovi, který přiběhne dom jako první a oznámí, co je u strýca nového.
Starší, silnější a rychlejší doletěl dom prv a ohlásil: "Tato, strýc má ve chlévě nového velkého vola. Je to strašně veliký vůl. Ten vůl je o moc větší než si ty." Tata reagoval páru fackama a doplnil svůj pedagogický zásah výkladem: "To sas zaséj neco přiučil." Mladší přišél smutno o chvílu pozdějc. Vidí ubrečeného bráchu. Tata mu rozhorleně popisuje, co sa stalo. Mladší tatu uklidnuje: "Ale, tato, može snáď byť nejaký vůl větší než si ty?"
4. "Slyšel sem, že si Křupalovi gdysi jednu z tých svojich cérek adaptovali" (rozuměj adoptovali).- "Ano, je to pravda, je to ta jedna z tých dvojčat."
5. Dva ogaři chodili za jednú cérkú. Gdyž sa narodily dvojčata, novopečená matka prohlásila, že každý z ogarů je otcem jedného děcka. Ogaři to akceptovali, měli to laciňší na placení. Súdy sú pomalé, neschopné, těžko to našiť enem na druhého. Raz sa jeden z ogarů objevil v černém a se smuteční páskú a prohlašoval: "To moje děcko umřelo."
6. Malé děcka šlapú mamě po sukňách, velké po srcu (srdci). Poznámka: Gdysi sa nosívaly sukně dlúhé. Dneskaj by děcko mamě po minisukňách šlapať nemohlo.

Děti II
1. Ogárek, 9 let. Chce od maminky věděť, co to je reklamaca. Maměnka tedy ochotně vysvětluje zvídavému ogárkovi: "To máš tak. Gdyž si kúpím v obchodě rádio a ono nejak špatně funguje nebo zlobí, tož idu zpátky do obchoda a oni mně to mosíja opraviť nebo vyměniť. To je docela jednoduché. Ale horší je to s tebú, gdybych ťa chtěla reklamovať." Ogárek sa nachvilečku zamyslél a pak pravil: "Ale maměnko, šak ty mňa nemožeš reklamovať. Ty si přecaj ta výrobňa."
2. Ogárek, 9 roků. Chce od taty věděť, co znamená slovo Anti. Tata ochotno vysvětluje: "Anti znamená proti. Je to jednoduché jak facka. Například: Antikomunismus je protikomunismus. Antifašismus je protifašismus." Ogárek: "Tato, a co je to antilopa?"
3. Maměnka kúpú tříročního ogárka ve vani. Vede s ním konverzaci. Ogárek a aj mama sa dobře bavíja. mamka za chvílu položí ogárkovi nepedagogickú otázku: "A koho máš rači, mňa nebo tatu?" Ogárek diplomaticky mlčí.
To už je u vany aj tata, aj on je zvědavý, co ogárek poví. Matka opakuje otázku. "Koho máš nájrači, maměnku nebo tatínka?" Ogárek si stále urputno hraje s kačenků a usilovno přemýšlá.
Pak odpoví jak talentovaný diplomat. Poví větu, která je hodna filozofa nebo dítěte (díťaťa): "Já mám ze všeckého nájrači čaj."

Dieta
1. Co je dobré, néni zdravé. Co je zdravé, néni k žrádlu.
2. Nájlepší diéta: Zemáky, ale pasírované přes mašíka.
3. Eště lepší (lepčí), ale zaručeně zdravá diéta: Zdechnúť hladem.

Doma
"Francku, nebudeš mně to věřiť, ale rád sa dívu, jak moja nacpává husy šiškama." - " A proč?" " Víš, je to jediná chvilka, gdy moja drží zobák."

Domácnost
"Víš, jaký je rozdíl mezi polévkovú misú a nočníkem?" - " Nevím." - " Tož to máte u vás doma ale pěkný pořádek."

Dřevorubec
Kanadský dřevorubec valašského původu potká valašského kolegu na Kyčeře a chválí sa, jak sa má v Kanadě dobře: "Já si možu za svůj měsíční plat udělať měsíční výlet do Prahy." Francek na to hrdo: "Šak já takej, ale enem na dva dni."

Ekonomika
1. Krávu je třeba dójiť tak, aby nezdechla.
2. Špatný hospodář dójí krávu tak, že ochoří.
3. Ovca sa má stříhať, ne holiť.
4. Zákon padajúcého hovna: Staříčci sa postarali o svoje děcka. Tým sa jakž takž žilo. Postavili jim chalupu. Jejich děcka sa jakž takž postarali o svoje děcka, ale už jim nepostavíja.

Farář
1. Pán Bůh ví všecko. Náš pan farář ví takej všecko, enem lepší.
2. Farář před hodinú náboženství. Hrůzostrašná hláška ogarů: "Pane farář, cérky vám dělajú na hajzlu bordel." Po zjištění sa ukázala táto skutková podstata: Cérky polévaly vodú ogary, keří sa moc posmětali před cérčíma záchodama.
3. Mladý farář z Čech, nabitý teologickýma múdrosťama během pilného studia a dokonalými znalosťami svojéj vypulerovanéj českéj mateřštiny, přišel jako začátečník do valašského evangelického sboru. Hledá styčné navazovací body při pastoračním rozhovoru se členy sboru. A tož sa takéj optál: "A kdepak sedáváte v kostele?" Odpověď zněla: "Ale, pane farář, co sa ptáte, no přeca na zadku." Pan farář si moh aspoň uvědomiť nepopiratelnú tvrdú valašskú logiku. Na jasnú otázku přesná, jasná a nekompromisní odpověď. Ale v nedělu si navěc farář mosel uvědomiť, že sa eště bude moseť mnoho učiť rozuměť valašskému dialektu: Dotyčný bratr seděl totiž sice na zadku, ale v zadku kostela, vzadu v kostele.
A tak vlastně seděl na zadku dvakráť.
4. Krátko po nástupu ve valašském sboru si raz (jednúc) česká manželka mladého evangelického farářa stěžuje svému muži: "Představ si, co se mi stalo. Když jsem dnes jela autobusem, řidič mě zcela neomaleně poslal do zadku." Již zkušenější farář jí mohl odborně poučit: "Můžeš být klidná. Řidič tím nemyslel nic zlého. Pouze tě posílal do zadní části autobusu, aby se uvolnilo místo u dveří. Kdyby tě chtěl poslat tam, kam si myslíš, tak by se určitě nežinýroval a poslal by tě naplno rovnou do prdele."

Fotograf
Syn k otci: "Tato, ideš do města. Kup mně 100 fotografických papírů formát 9 krát 13 cm, tady to máš napsané a tu je sto korun. Daj si pozor, ať ťa v obchodě neošidija (neošiďá)." Po návratu: "Neošidili mňa, papíry sem přepočítal."

Furiantství bez velkorysosti
1. Na tu velkorysosť gdysi už nezbývalo.
2. Zostalo, ostalo to v krvi, aj gdyž sa začalo dařiť.
3. Co zakrnělo, to nerado doroste.

Fyzik
1. Valašský fyzik má dokázať, že vlak jedúcí po kolejách kodrcá. Postup úvah:
    a) Nepředpokládajme, že by vlak jél jinde než po kolejách. Např. si nepojede po silnici.
    b) Vlak sa skládá z lokomotivy a vagonů. Nájdůležitější pro jízdu vlaku je lokomotiva, vagóny pomineme.
    c) Lokomotiva má podvozek a tandem. Důležitější je podvozek, tandem pomineme.
    d) Podvozek sestává z kol a z různých tyčí a šrúbů. Zostaneme u kol, ty sú pro jízdu nájdůležitější.
    e) Pro zjednodušení sa budeme věnovať enem jednému (jedném) kolu. Co je to kolce? Je to kruh. Jeho plochu vypočítáme podla vzorca pí r na druhú.
    f) Pí je konstanta, možeme (možem) ju pominúť. A co je to r na druhou? Je to přecik čtverec. A jestliže čtverec jede po kolejách, tož pak sa nelze diviť, že to kodrcá.
2. Na silvestra zaujala jednoho Valacha myšlenka letícího času. Udělal proto experiment, pokus, aby byl letící čas zviditelněn. Vyhodil z okna budík.

Gerontologie
Návod na dlúhý věk: Stárnúť.

Gratulace
Pan farář vám dává neco pro dušu, já do břucha.

Herec
Udělať sa na hlúpú stranu.

Historik
Dějiny lidstva v kostce:
    1. Fáza: On a ona.
    2. Fáza: Ano.
    3. Fáza: Ono.

Hodinář, hodiny
1. Otec synovi: "Ty moje hodinky pořáď neidú." Francek: "Dáme ich vyčistiť." Otec: "Netřeba, už sem ich umýval v mydlovej vodě."
2. Tým hodinkám chybíja už enem dva kameně, tj. dať ich mezi dva kameně.
3. Gdyž hodinky néjdú, je třeba do nich kapnúť kapku benzínu, určitě půjdú. Ale tentýž večer je nutné ich prodať v hospodě.
4. Hodinky idú, ručičky stójá. Prácu je třeba kombinovať s pasivním odpočínkem.
5. Rožnovské hodiny, smutně (smutno) bijú. Ale idú přesně, šak ide o vojnu.

Homeopatie
Vyléčiť alkoholismus slivovicú. Stručný recept: Je třeba piť slivovicu často a ve velkých dávkách, ale podla homeopatického recepta: Jednu kapku slivovice homeopaticky rozřediť v kýblu (kýbli) vody.

Hospoda, konverzace v hospodě, vtipy pro konverzaci v hospodě
1. Francek si v hospodě naraz objedná 7 slivovic, vypije ich. Objedná 6, pak 5, pak 4, 3, 2, 1. Vrávoravo odcházá a brumlá si: "Čím meněj piju, tým věc su ožralý."
2. Francek a Lojzek vrávorajú před půlnocú z hospody, idú po kolejách a Lojzek zve Francka: "Budeš spať u nás, bývám tam na koncu, gde sa ty kolaje zužujú až k sobě." Za chvílu sa Lojzek otočí a zděšeně zařve: "Ogare, my sme to minúli. My sme to přešli."
3. Francek a Lojzek v hospodě cosi zasej oslavujú, padá do nich slivovica za slivovicú. Tu po kerúci Lojzek padne pod stůl jako podťatý. Francek to komentuje: "Ten Lojzek dycky ví, gdy má dosť, gdy má včas přestať."
4. Hostinský k ožralému Lojzkovi ležícímu pod stolem: "Ogare, vstávaj, ať si možeš jíť dom lehnúť."
5. Francek a Lojzek v hospodě. Francek Lojzkovi: "A víš, že sa po tem alkoholi pomály blbne?" Lojzek: "A mně je to jedno, já mám času dosť."
6. Hoří valašská chalupa. Leží v ní 3 valašští flegmatici. Štychujú sa: První: "Ogaři, mně sa tak zdá (pozdává), že hoří." Druhý: "Ogaři, tož sa na to vyserem, šak nás vynesú." Třetí: "Hergot, ogaři, držať hubu a spať, vy teho moc nakecáte."
7. Francek ide po cestě táhnúc (tahaja) za sebú provázek. Lojzek: "Francku, proč za sebú táhneš ten špagát?" Francek: "No, Lojzku, já sem ho chtěl před sebú tlačiť, ale on sa furt krčil."
8. Potkajú sa dva valašští psi. Alík: "Punťo, víš-li pak, co je to ten podmíněný reflex?" Punťa: "Nevím."  Alik: "Tak dávaj dobrý pozór. Já ti to názorně vysvětlím. Já začnu slintať z papule a za chvílu sem přiletí Pavlov s žrádlem."
9. Koštéřská súťaž. Pořádá sa valašská súťaž poznávání likérů, alkoholu, slivovice. Odborníci na slovo vzatí koštujú a koštujú. Nekteří (nekeří) sú z teho už docela vzatí a sťatí. Lojzek má obrovský bodový náskok. Jeho vítězství je nezvratné a neohrozitelné. A tu sa vytasí ešče Francek s pluckú z kapse: "A tož okoštuj aj toto. Esli uhodneš aj tento drink."
Lojzek si smělo hltnúl a začal vzteklo bedákať: "Krucifix, hergot fagot, dyť je to petrolej (petrolín)." Francek vece: "Výborně, ale kerý ročník?"

Hospoda. Padla facka na sále
Častý a obvyklý začátek hospodské rvačky. Předtým eště předcházá veselé, negdy aj trocha bujaré popíjaní.

Hotel
Francek a Lojzek sú na noc v hoteli. V noci Lojzek vyskočí z postele a zařve: "Mosím na velkú. Přes chodbu už na hajzl nedoletím. Francku, tož neco dělaj." Francek dělál. Zdělál z postele prostěradlo a roztáh na podlaze a pravil: "Tož, Lojzku, dělaj." Gdyž Lojzek udělal, každý uchopil prostěradlo za dva rohy a mrskli udělané ke stropu, gde sa to přichytilo. Další hosté hlásili podivný zápach v pokoji. Majitel hotela čichem hledal zdroj. Gdyž konečně pohléd ke stropu, s uznáním prohodil: "Srál, jak srál, ale jak sa tam hore udržál?"

Hovno a rozum
1. Gdyby mělo hovno rozum, neměli by chudí ďúru v prdeli.
2. Hovno v prdeli chudých je v prdeli. Má zaséj enem hovno.
3. Protože hovno rozum nemá a v dohlednu nedostane a ani nigde nezíská, natož aby gdesi tržně kúpilo, néni šanca na vyřešení sociální situace chudých.

Hra na skovku
Na schovávačku. U děcek je to neškodná hra. U dospělých to može súviseť s přetvářkú.

Hrdý otec
1. Franckovi sa narodil ogar. Hrdo v hospodě prohlašovál, že nic lepšího si nemože příť. Kerýsi z kamarádů u stola procedil mezi zubama, že sa ten syn narodil sice Franckovéj Anči, ale že to nevadí, gdyž to Francek platí.
2. Lojzkovi sa narodila céra. Přesněji řečeno, jeho Hani. Ale v hospodě to oslavovál Lojzek. Hrdo prohlašovál: "Su na tom lepší než ten Francek. Téj mojí céři sa za páru roků narodí syn. Franckovu ogarovi sa to stať nemože. A esli ten Franckův ogar bude chtěť měť syna, tož sa bez mojí céry neobejde."

Hrobník
"Víš, že v súsední dědině hrobník pochoval malé děcko za živa?" - "Jak sa neco takového (takého) mohlo stať?" - "No, tož při pohřebě na hřbitově řvalo to děcko jak pavián. Hrobník to děcko uklidnil tak, že ho vzál do náruče."

Hříchy. Neodpustitelné hříchy
1. Gdyž sa farář postaví proti muzice (hudbě) na pohřbu.
2. Gdyž negdo z Nevalachů na adresu Valachů řekne, že Valaši sú tvrdé, tvrdohlavé hlavy baraní.

Humor
1. Valach si umí vystřeliť sám ze sebe: Blbé, ale naše.
2. Bodrý valašský humor. Je pořáď příslovečně příslovečný a pořáď neuvadlý a nevadnúcí. Enem je ho pořáď o trochu a o cosi a o neco meněj.

Chladnokrevný jak Angličan
1. Francek ide po cestě. Čísi vlčák ho rafne za nohu. Francek klidně procedí mezi zuby: "To psisko bezvadně kúše. teho si mosím kúpiť proti zlodějom."
2. Negdo zvóní. Francek otevře. Za dveřami (dveřama) maskovaný chlap. Prohlásí: "Su známý škrtič žen." Francek klidně zavolá do kuchyně: "Ančo, Honem sem přídi. Máš tu návštěvu."

Chytrý
Chytrý má aj rozum.

Jazykověda
1. Tři zápory ve valaštině: ne, nikoli, hovno.
2. Tři slova ve valaštině na tch: tchán, tchyňa, tchoř.

Jistota
Stoprocentní jistota:
    1. Ten vůl byl opravdu vůl.
    2. Vůl na druhú je tuplovaný vůl.