Obezita
Obchodník
Olympionik
Pan kapitán
Pedagog
Pedant ...
Pivní mozol
Počitače
Pohřeb
Politika
Pomocť známém
Posudek
Poštovní tajemství
Pozitivní myšlení
Práca
Právník
Propagátor slušnosti
Průšvih
Přírodopis
Psychika ho zvedla
Realita ...
Restaurace
Revolucionář
Rodič
Rytíř
Říznost
Sibyla
Simulant
Skotští příbuzní
Sláva Valachů...
Slušný vtip
Služka
Smolař
Snění
Sociální rovnost
Solidarita
Soud


 
 

Valach

Obezita
1. Prvéj tentok problém nebyl problémem. Spěšéj bývaly problémy z podvýživy, event. z jednostrannéj stravy. Zabijačky samozřejmě bývaly, samozřejmě že né v každéj chalupě, ale bylo takéj věcéj (dosť) pohybu při těžkéj práci v lesu (v lesi) a na poli.
S civilizacú přicházajú (přichodíjá) samozřejmě aj civilizační choroby.
2. Recepty, návody proti obezitě:
    a) Obezita je nemoc. Obranú proti každéj nemoci je byť fit. Proto je třeba dobře pojesť. Tentok návod zahrnuje prevencu aj léčbu.
    b) Pětkráť denně sex, jednúc keks.
    c) Jeden deň koncentrák, druhý deň harém. Po měsícu vystřídať.
    d) Přestať sa věnovať nekterým sportom či zálibám: jedení, spaní po jídle. Necpať sa a nespať.
    e) Zaručený recept: nežrať, nežrať, nežrať, pohybovať sa.

Obchodník
Tata, obchodník, zaučuje svojeho ogara řemeslu. Vysvětlil mu náležito všecko potřebné, hlavně jak jednať se zákazníkama. Pak následovala praktická zkúška v samostatném prodávání:
1. Přišla paní a ptá sa: "Prosím vás, máte čerstvé makrely?" Mladý zamračeno a nevrlo odsekne: "nemáme". Paní mrzuto odejde. Nic nekúpila. Tata ogarovi náležito domluvil a vysvětlil mu: "Tak sa to nedělá. Pořáď sa mosíš usmívať a milo řekneš:
Paní, čerstvé makrely momentálně nemáme, včéra byla nad Atlantikom búřka, a tož sa nedalo loviť. Ale nabízám vám velký výběr inačích ryb. Máme například pstruhy, kapry, úhoře, nekolik druhů sardinek a mražené filé."
Zdálo sa, že ogar všecko pochopil, a tož následovala druhá zkúška.
2. Příde paní a ptá sa: "Prosím vás, máte toiletní papír?" Mladý sa kolem zákaznice vrtí a vrní. S úsměvem odpoví: "Milá paní, toiletní papír monumentálně nemáme, před týdněm totiž vyhořela papírňa. Ale možu vám nabídnúť kvalitní prima šmirgl papír."

Tata sa div neznál a prohlásil, že synovi osobně ukáže, jak sa správně prodává.
3. Příde mladá pohledná slečna a ptá sa: "Tady máte balík pěknéj látky. Kolik stójí metr?" Tata hbito odvětil: "Pro vás, krásná slečno, bude jeden metr za jednu hubičku."  "Výborně," radostně prohlásí slečna. "Tož mě dajte deset metrů a stařenka to příde za chvílu zaplatiť."

Olympionik
"Já sem byl druhý, Francek byl až předposlední." - "Ale byli enem dva závodníci, že?"

Pan kapitán. Přibásněný hrdina. Historka ke slivovici.
Stalo sa v hlubokéj totalitě. Čiperný nezletilý valašský ogar, rovněž s nezletilým kamarádom, sú v učení v Ostravě. Rozhodli sa ale jíť na lepší do Švédska. Do Polska sa jim hranice povedlo přejíť bez problémů.
Prošli celým Polskem až k baltskému přístavu. Tam si večer vybrali motorový člun, shodú okolnosťú milicionářský. Milicionáři byli zrovna asi kdesi na schůzi.
Navlékli si mundúry a gdyž vyjížďali z přístava, gdosi na nich mával jakýsi signál světelnýma lampama. Tož zamávali takéj laterňú na člunu. Nechali jich odplúť.
Cílevědomo směřovali k severu. Jenže sa zved větr. Moře nima pohazovalo a házalo. Dostali nedůstojnú mořskú nemoc a moře jich pak vyvrhlo jak Jonáša nikoli velrybě do chřtána, ale na pobřeží tehdajšího Sovětského svazu.
A tak sa dostali šupem dom. Pro jejich nezletilosť naštěstí bez větších komplikací a následků. Celý barvitý příběh sa dá eště trocha vyšperkovať. Na romantickéj sympatičnosti visí enem jeden stín: Oba hoši před svojú severskú cestú vybrali peněženky svojim kamarádom.

Pedagog
Francek chtěl vychovať svojeho ogara jak tvrdého chlapa. Udělál to ale polovičato: Ogar ostál natvrdlý.

Pedant s holú řiťú
Naivní vesnický učitel, kerý si myslí, že svoje žáky naučí tým svojim múdrosťám. Má šancu vystřízlivěť a zmúdřeť, až jeho žáci vyjdú ze školy a informujú ho, koľ si hneď po vyučení vydělajú.

Pivní mozol
Tlustý chlap kúří u vchoda do školky. Učitelka sa díve z okna a ptá sa ho: "Pane, čekáte děcko?" Muž: "Ne, ten břuch mám od piva."

Počitače
Značka počitačů z JZD Slušovice: TNS -TNS: Ten náš systém, ten nám sype.

Pohřeb
Lojzek: "Francku, umřél mně tata. Pošťaj mně tých svojich černých šatů." Francek pochopitelně ochotno vyhověl, to je jasné. Po časi sa Francek opatrno ptá (opýtá, zpýtá) Lojzka: "A co ty černé šaty, co sem ti ich pošťál na pohřeb tvojeho taty?"
Lojzek: "Byly dobré. Tatovy padly jak ulité."

Politika
1. Francek u doktora po roce 1968: "Pane doktor, gdyž mluvím, svírá mně to krk. Gdyž chodím, bolíja mňa nohy. Gdyž sa napřímím a nadechnu, bolíja mňa záda." Doktor: "Tak držte hubu a krok, moc si nevyskakujte, moc nedýchajte a trochu sa přihrbte."
2. Otec měl 3 syny: První byl darmožrút, druhý byl darmošlap a třetí sa takéj živil politikú.

Pomocť známém
Gdyž Valach nepomože svojem známém (svojemu, svému známému), tož to je divný (zvrhlý) Valach. Valach si dělá známé tým, že pomože aj potenciálnímu známému.

Posudek
Za oněch dob (časů), gdy velice záležalo na posudkách, byl jeden zakončený slovy: Je zdráv a dobře živen.

Poštovní tajemství
Listonoš podává příjemcovi koresponďák se slovy: "Tož, strýcu, tu vám nesu lístek od vašeho Francka."

Příjemce: "Šak má příští týdeň dojeť."
Listonoš: "Příští týdeň nedojede, bude teliť krávu, tož dojede až ten další týdeň, šak si to na lístku možete přečísť."

Pozitivní myšlení
Správný Valach je veskrze a dycky pozitivní. Neřekne např. negativně, že neco nestójí za nic. Pozitivně prohlásí: Stójí to za hovno.

Práca
1) Valach pracuje s chuťú, rád a dobrovolně, dobře, pilně a pořáď. Gdyž sa zřídka gdy dostane negde na rekreacu, zjistí s překvapením:
    a) Lze žiť aj jináč.
    b) Druzí žijú ináč.
    c) Všeci tol nedělajú.
2. Gdo nic nedělá, sicéj nic nepokazí, ale mosí zaséj často (častěj) odpočívať.
3. Pracovní metody:
    a) Žaves. - Žádné velké sraní.
    b) Vužas. - Vůbec žádné sraní.
    c) Hoprdox. - Holú prdelú do ksichta.

Právník
Každý hájí svoje právo.

Propagátor slušnosti
Nápis: Gdo v tétok (téjtok, toďtéj) místnosti bude mluviť sprostě, bude vyhozený. Předtým ale bude kopnutý do prdele.

Průšvih (filosofie průšvihu)
1. Aby to klapalo.
2. Aby nebyl průšvih.
3. Gdyž už průšvih je, tož aby aspoň nebyl tak velký.
4. Zavříť oči, otočiť sa, neslyšeť, neviděť, držať hubu a krok.
5. Nakopať nekom (nekem) do řiti. V tomtok (v temtek) případě sa častěj kope do řiti než do prdele.

Přírodopis
Je třeba uměť rozlišovať 2 byliny: Kravské hovno a pomeranč.

Psychika ho zvedla
Těsně před Vánocama odvážá autodopravca (dřívější taxikář) staříčka z nemocnice vysoko do hor na paseky. Doktoři posílajú staříčka dom, aby umřél doma. Staříček sa na sedadle vzádu kymácá. Je celý bledý jak bílá stěna.
V horských serpentýnách sa nakonec staříček vyvalil na sedadlo vzadku v autě a už sa nezdvih. Byl eště o neco bledší. Taxikář dovéz staříčka k chalupě. Oznámil rodině, že staříček cestú asi umřél.
Bylo to jasné, stačilo sa na staříčka enem podívať. Byl už tuhý. Rodina sa zoptala taxikářa, koľ budú dlužní. Prohlásil: Obvykle beru toľ a toľ. Ale gdyž sa jedná o mrtvého, tož to bude dvakráť toľ.
Tu sa náhle staříček prudko pozvéd ze sedadla a celý zčervenalý zuřivě mával slabučkýma pěstičkama: "Ty darebáku, ty lumpe, ty ogare nevycválaný. Já sem si myslél, že gdyž umřu, tož to budu měť laciňjší. Tož to já tak nenechám a umírať nebudu."
Nutno poznamenať, že vzdor názoru autodopravca a navzdory odhadom doktorú staříček žili eště nekolik roků a už sa nepotřebovali doprošovať doktorů. Tož psychika dokáže pozvednúť aj Valacha. Valach sa dokáže vykřesať aj ze zapeklitosti.

Realita ještě zdravého rozumu (03)
Pane farář, už mě přibývajú roky. Včéra sem měla tu svoju osmdesátku. Pořáď pravím tým svojím mladým, co majú se mňú udělať, až budu stará: Gdyž sa poseru v nedělu, tož nech sa už od pondělka poseru v domově důchodců.

Restaurace
1. Cizinec ve valašském šenku čte jídelníček. Zaujala ho dvě jídla: Guláš - 49 Kč, turecký guláš - 99 Kč. Objednal si guláš a s velikú chuťú ho zéd. Potem si za chvílu objednal eště aj ten turecký guláš a rovněž s velkú chuťú ho zéd.
Obrátil sa na číšníka: "Proč sa ten druhý guláš menuje turecký guláš? Mně sa zdálo, že oba guláše sú stejnak stejné." "To proto, opáčil číšník, že ten pes sa menovál Sultán."
2. Host si v restauraci objednal čaj s citrónem, ale bez ruma. Za chvílu sa číšník vrátil s ustaranú prosebnosťú: "Pane, vy ste si objednál čaj bez ruma. Nemohlo by to byť bez nečeho iného? Nám rum došél."

Revolucionář
V nádražní restauraci sa Tomeš zapovídal s chlapama u piva . Opomněl si kúpiť jízdenku a bez zlého záměru nastúpil do vlaku. Dožrala ho aj pokuta, aj ta ostuda. Rozhod sa řešiť věc radikálně:
    a) Příště si kúpil dvě jízdenky a nutil jich překvapenému průvodčímu, kerý sa ťukal do čela.
    b) Opět při další jízdě si řádně zakúpil jízdenku, ale šél šlapcukem, pěšky: Ať si mňa včil ve vlaku hledajú.

Rodič
Manželka tomu (tem) svojemu (svojem) starému: "Neslyšíš, že to děcko celú noc řve jak pavián? Šak je napolovicu tvoje, tož sa takéj staraj." Ospalý tata: "Jesli ta moja půlka děcka řve, tož ať si enem klidně řve. Mně to nevadí. A o tú svoju polovicu sa postaraj sama."

Rytíř
Gdyž ti negdo sere do botků, možeš mu nachcať do kafé. Zvl., pokáď je silnější než ty. Pokáď k temu (tem) nemáš příležitosť, pluvni mu do piva nebo mu tam daj malú kuličku rtuti.

Říznost
Je veliké umění vysloviť banální, všeckym dobře známú pravdu tak, aby v daném kontextu působila humorně nebo aspoň mírně úderně. Nebo aspoň zajímavě.

Sibyla
Po roce 2 000 nastane velký nedostatek. Nedostatek hlupáků, keří budú ochotni eště dělať. Všeci budú chtěť enem lehko a moc vydělať.

Simulant
1. Lojzek: "Francku, jak to děláš, abys na nekolik dní dostál neschopenku?" Francek: "Přilepím si na záda stovku a doktor mně dá týdeň na vyrážku." Lojzek: "Já potřebuju enem 3 dni, tož to padesátka spraví."
A tož Lojzek ide k doktorovi s padesátkú přilepenú na zádoch. Doktor sa díve, krútí hlavú a praví: Tož, cosi sa vám vyrážá. Je to červené, no, tož přiďte, až to zezeleňá.
2. Francek, statný to chlap z hor, potřebuje postaviť chalupu pro céru. Tož půjdu prvej do důchodu. Ale na co? Na hlavu nejsu, na žalůdek též ne. Tož budu na oči.

Před cestú na oční oddělení sa pořádně posilňoval v hospodě. Nejisto sa dovrávoral do ordinace. Doktor na něho: "Tož, čtěte, hen tam na stěně, od nájvětších písmen." Francek patřil k tým, gdo toto náročné umění čtení nezvládli, a tož nepřečét ani to najvětší písmeno. K temu ta nejistá chůza, všecko bylo jasné.
Začal kolotoč kol invalidního důchodu. Pro Francka vyšlo všecko dobře. Na oslavu sa rozhod: tentokráť nepůjdu do hospody, ale do kina. Nech mám trochu tej kultúry. Ale smola. Sed si zrovna moc blízko od očního doktora. Ten sa se zájmem optál: "Poslyšte, vy skoro nic nevidíte, dostal ste na oči důchod, co děláte tady v kině?" Francek duchapřítomno zareagoval: "To že je kino? Já myslel, že je to autobus na Jasénku."
Tak to neGdy dopadne, Gdyž nekdo chce moc tej kultúry. Člověk sa má držať pořáď teho svojeho, vyzkúšaného.

Skotští příbuzní
1. Doktor: "Jak ste si moh zadříť toľ třísek do jazyka?" Francek: "Rozléla sa mně slivovica na dřevěnú dlážku."
2. Francek sa pozdě večer s desetiletým Tomšem vracá z Prahy. Na nádražú sa optál taxikářa: "Za kolik byste nás dovéz do Lhoty?" Taxikář: "Vy zaplatíte stovku a ten ogárek pojede zadarmo." Francek postrčil Tomša: "Tož, ogárku, nasedni. Já to dojdu šlapcukem."

Sláva Valachů v Americe
Indiáni vidíja neznámé kúřové signály. Podrobným zkúmáním sa zjistilo, že Valaši vypalujú mezice (meze).

Slušný vtip
Víš, co to je naivní? Nebuď sprostý.

Služka
Služka, kerá chtěla byť na čas nezaměstnaná, si stěžovala na hospodářa z gruntu: "Bylo by tam dobře, enem majů ten zlý zvyk, že gdyž je najvěc horko, tož sušíja seno."

Smolař
1. Smola je aj na Valašsku černá, tajak všude jinde. Navěc má svoje specifické zbarvení a dopady.
2. Silný Valach velký jak hora, tvrdý to chlap, si vypálil dva demijóny slivovice, po 25 litroch. Provazem uvázal každý na jeden konec silného klocka, ten si dal na rameno a už si to šmároval na paseky. Už sa těšil, jak večér pozve súsedy na pár skléneček, jak sa ti chlapi zlajnujú jak mašíci, neboť on najisto vydrží věcej než oni. Celý natěšený na tu neblahú předtuchu pro svoje súsedy nepohleděl na cestu a zakopnúl. Prudko chytil ten kolek na ramenách, ale ten nevydržál náraz trhu a zlámal sa. Oba demijóny skončily na zemi v troskách. Súsedé si ušetřili opícu aj ostudu. Ale ten tvrdý chlap bečál jak malý ogar.
3. Patnáctiletá cérka sa chystala na rande, šak už na to má roky. Šla do kúpelky, aby sa okúpala. Ale vedla vany byl postavený demijón s 25 litry slivovice, tata ju odpoledňa donés a chystal sa ju večer rozlévať do litrových flaší.
Slivovica pochopitelně neunikla pozornosti cérky. Tož si po troše aj hltla. Ale rande sú rande, majú přednosť. Okúpať sa mosí. Tož popadla demijón, aby ho odtáhla dalej, aby sa dostala pohodlno do vany.
Ale ten jí vyžkuhnúl z ruk a rozflák sa na dlaždicách. Tož ten večer nebylo nic ani z kúpání, ani z rande. Zato byl doma hlasitý šramot a čilý poškrk. Slzy a běsnění. Celý barák smrděl nekolik dní. Aj celá ulica smrděla, to z teho kanála, kam ta slivovica odtékla.
Doplněné podrobnosti, jak to večér doma vypadalo. Padly ostré slova a aj nejaká ta facka. Tata sa neznál a pedagogickýma fackama nešetříl. Byl to opravdu letecký deň, vlastně večér. Létaly všelijaké slova, aj ty tatovské facky.
Céra sedí ve svojem pokoju a naříče, prý má pokazenú budúcnosť.
Tata pobíhal po chalupě a vyrážal jakési neartikulované zvuky. Cosi furt vyvřéskoval a vyvřéskával o blbých robách, starých aj mladých. Enem to sa dalo dešifrovať.
Mama uklidňovala obě strany. Od teho je přeca mamú.
Pro céru to v každém případě byl zážitek k zapamatováňú pro budúcnosť. Příště sa céra najisto rači nebude kúpať, až půjde na rande a uvidí v kúpelni tatův demijón se slivovicú.

Snění
Zasnil sa na 3 promile.

Sociální rovnost
"Francku, ty pořáď enem naříčeš, že nemáš peněz. Šak já takej né. Včéra sem kúpil auto, neostalo mně zhola nic, nemám aní floka. Na večer v hospodě sem si mosel pošťať." Francek: "Já nemám peněz na to auto, co ty sis kúpil." Lojzek: "Tož vidíš, Francku, sme na tom stejnak, ani jeden ani druhý nemáme peněz. nic si z teho nedělaj, mosíme měť obá aspoň to pozitivní myšlení."

Solidarita
Francek odjél na služební cestu, ale večér nepřijél dom. Anča, manželka, trne v obavách. Eště ten samý večér pošle zúfalý telegram pěti známým, gde by sa moh Francek zastaviť na noc: Mám strach o Francka. Nepřišel dom. Je u vás? Ráno dostala 5 telegramů se stejným textem: Francek je u nás.

Soud
Jozéfek byl svérázná postava, člověk prostý, svým způsobem velmi inteligentní a sečtělý, povahově zvláštní. A jako taký si moh dovoliť říkať nekeré věci věc a věcéj a hlasitěj než druzí. Za války např. pokřikoval na ludi přes silnicu, co včéra hlásili z Londýna a z Moskvy. Za totality zaséj, co hlásila Svobodná Evropa a co pravil svatý otec z Vatikánu. Za první republiky sa dostal do situace, že ho navštívil exekutor, aby zjistil, co a za koľ mu odprodať.
Exekutor si podla názoru Jozéfka počínal příliš ta jak doma. Jozéfek sa rozčiloval. Gdyž to exekutora neodradilo od jeho počínání, uťapil mu Jozéfek na hůře páru facek. Napadení úřední osoby je věc nepříjemná a nemilá za každého režimu.
A tak záležitosť řešil súd. Ale tam hneď viděli, že Jozéfek patří k luďom, keré nelze brať zcela vážně, a tak sa snažili celú záležitosť minimalizovať. Obrátili sa na Jozéfka, zda by byl ochoten sa panu exekutorovi omluviť. Jozéfek ochoten byl. A hneď to takéj udělál. Přistúpil k exekutorovi, podal mu ruku a slavnostně prohlásil: "Pane exekutor, tož já vám to odpúšťám,ale příště mně na moju hůru nelozte. Nebo vám vlepím eště věc."