Spiritismus
Spisovatel
Sport
Strach
Strýček z Amerigy
Svatební noc
Syndrom strýčka ...
Šachista
Šetřit
Škola
Test inteligence
Tržní ekonomika
Turistika
Úhoř
Únos letadla
Únosce žen
Vánoce
Vegetarián
Veterinář 
Vlak
Vojna
Všelék
Zákon padajúcého...
Zdravá výživa
Zeměpis
Zkratky
Zuby
Žák
Žákovský slovník ...
Železnice
Žena
Životní moudrost
Životospráva

 

 

 

Valach

Spiritismus
1. Gdyž sem šel z hospody, viděl sem ducha.
2. Ustrašená paní ide po půlnoci kolem hřbitova a praví si: "Gdyby tu negdo tak byl, abych sa toľ nebála." Najednúc sa k ní přidružil pán a paní mu hneď povídá o svojem strachu. Pán sa na paní podíve s porozuměním a pravil: "Paní, já sem sa za živa takéj moc bál, gdyž sem šél v noci kol hřbitova."

Spisovatel
Najlepší a najzaručenější cesta, jak zchudnúť: psať knihy.

Sport
Cvičte, budete měť delší věk. O dobu, po kterú budete cvičiť. Tož proč vlastně cvičiť?

Strach
1. Na posraného aj hajzl spadne. Na strašpytla.
2. Má pro strach nadělané. - Ne nutně enem udělané.
3. Gdo sa bójí, nemože do lesa.
Srov. píseň: Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu. Kdyby na mne hajný přišel, on by mně vzal sekeru. Tedy: zde hraje rolu pych, pytláctví, hospodářská kriminalita.
4. Na Valašsku: Gdo sa bójí, sere v síni. Hajzly bývaly přes dvůr, pokáď vůbec nejaké byly. Pak sa chodilo na hnůj nebo do chléva. V síni do kýbla nebo do škopku.

Strýček z Amerigy
Úspěšný stavař a architekt sa uměl dostať k penězom už za totality. Dokázal si mimořádně skvěle zařídiť moderní vilu. Zajistil na úrovni svoje děcka. Na staré kolena měl k dispozici nejen umělecké a jiné věcičky, ale aj spořitelní knížky s nemalýma částkama. Gdyž negdo z jeho vnuků nebo neteří a dokonca aj z ještě širšího rodinného okruhu svaďboval, tedy žénil sa nebo sa vydával, samozřejmě ho osobně přišli pozvať na svaďbu.
Dycky přišél. Při obědě byl posazený na čestném místě. Byl obletovaný. Všeci mu tiskli ruky a poplácávali ho po ramenách. Po obědě před jeho odchodem (odjezdem autem) dom byl posazený na čestné místo v křesle a poplácávaný a oplácávaný eště intenzivněj.
Pak mu byla dána příležitosť ke krátkému proslovu. Býval stručný. Předal nejakú brúšenú vázu nebo cenný obraz, šperk či neco jinak uměleckého, vzácného a drahého. K temu (k tem) přidal v obálce (v hotovosti) 50 táců, což tedová byla velmi významná částka. Americký strýček pak mosel vyslechnúť chvalozpěvy a chvalořeči. Eště ho poplácali a pak ho doprovodili k autu.
Šťastný dárce to pozděj dycky komentoval slovy: Enem ať si mňa poplácávajú. Šak sem si to zaslúžil.

Svatební noc
Slavnostní repríza.

Syndrom strýčka z Amerigy
1. Naivně nerozumní rodiče, keří sa domnívajú, že svoje celkem dobře usazené a skvěle situované a zajištěné děcka mosíja eště podporovať či dopodporovávať až do šedesátky, tedy až ty děcka dostanú svůj důchod.
2. Rodiče (nebo staříčci) si utrhávajú (odtrhávajú) od huby, nic si pro sebe nekúpíja a sami si neužijú. Všecko pro děcka, event. pro vnuky.
3. Najdú sa aj tací mladí, keří berú a berú, ale přitem sa navenek tváříja (tvářá), jako že sú k tem brání donucovaní, jak je jím to proti mysli, že to nejen že nepotřebujú, ale ani nechcú. Vlastně tým svojím vpodstatě nenápadně ochotným bráním dělajú svojim rodičom či prarodičom milosť a radosť. Umožňujú jim, aby sa v tem rozdáváňú mohli vyžiť a realizovať.
4. Negdy sa dávajúcí dávači starší generace snažíja dostať do iluzorní přízně svojich mladých. Sú rádi a vděční, gdyž je o ně aspoň trochu zájem. Vlastně si tak kupujú neco, o čem by rádi, aby to byla láska nebo aspoň normální běžný rodinný vztah.
5. Tetičky sa většinú projevujú rozdávačněj (rozdávačnějc) nežli strýčkové (strýcové, strýci).
6. Skuteční, reální američtí strýčkové, myslí sa bohatí, nejsú tak rozdávační, jak sa to traduje (praví) ve valašském úsloví. Sú sice schopní rozdávať, ale nejsú tak hlúpí a blbí jak nekeří valaští rodičé a staříčci.
7. S tým mojím sme valili svojím děckám furt a furt. Brali a brali. My sme měli, tož to šlo. Pak sa naši mladí rozvédli. Všeci si mysleli, že budeme furt valiť. Ždímali nás. Vnuci rústli, ale zvykli si na neco lepšího (lepčího, lepčejšího). Študovať né a né. Učiť sa, to takéj né. Vnuk býval u snachy. Negdy neco dělál, ale furt od nás brál. S tatú, má skoro padesátku, chodíja na disko. Ten náš mladý syn je už starý kocúr, ale má úspěch u mladých koček lepší než jeho mladý syn. Dvacítky mu lezú do postele. Šak je takéj moderní. Nabarví si vlasy na žluto a na disku sa všecky kol něho točíja. Kam to ten svět spěje. Na co ten náš vnuk mosí hleděť. Negdy sme moseli pomocť aj tom našem synovi. Moc prokúřil a propil, neměl ani na alimenty. Můj dostál infarkt. Já mám malý byt, platím zaň 4 tisíce. Z důchodku mně zbývajú enem 4 tisíce. Vnuk chce pryč od mamy, chce sa nastěhovať ke mně. Už má laskominy na to moje bývání, až natáhnu brka.
Ale já nechcu, ani teho vnuka k sobě, ani natáhnúť brka. Postavila sem sa a řekla sem jim: Tož, gdyž nemáte, tož půjdete dělať. Tá moja snacha dělala v životě enem dva roky, gdyž chtěla gdysi mateřskú.

Šachista
Francek ide pro Lojzka, majú večer spolu jíť do hospody zasej oslavovať. Vidí: Lojzek sedí u stola, proti něm jeho pes a hrajú spolem šachy. Francek si pomyslel: "Šak sem dneskaj ešče nic nepíl."
Ale pak praví s uznáním: "Ty máš ale chytrého psa." Lojzek na to: "Je to úplný blbec, už dvakráť prohrál."

Šetřit
Nežrať.

Škola
1. Paní učitelka vyzývá děcka, aby negdo napsál na tabulu nejakú rýmovačku. Okamžitě sa přihlásil Pepíček, známý to sprosťák, a napsal na tabulu: "U moře stál pan Voprtel, voda mu sahala až po paty."
Paní učitelka: "Pepíčku, ale to sa nerýmuje." Pepíček: "Paní učitelko, to sa bude rýmovať, až bude příliv."
2. Předškolní žáci si hrajú před školú na školu. Příde inspektor a ptá sa, co to dělajú na zemi. Tu ty vyrovnané řady kozích bobků, to sú poslušní žáci. Tadyk ten velký bobek, to je pan učitel. Inspektor sa ptá: "A co gdyž příde do školy pan inspektor?" Děcka: "Tak velké hovno sme eště nenašly."
3. Učitel: "Dnes vás vyzkúšám násobilku. Koľ je 2 krát 3? Žák: 5. Učitel: Nemyslíš, že to je málo? Tak 7.

Test inteligence
1. Gdo je inteligentnější? Do mlékárny vejde zákazník a žádá: "Prosím metr mléka." Prodavačka namočí prst do mléka a udělá na pultu (pultě) čáru dlúhú jeden metr. Řekne "Prosím." Zákazník žádá: "Zabaliť."
"Dobře", praví prodavačka, "ale to je nadstandard. Mosíte si připlatiť na pult, ze kterým tento druh zboží dodáváme. Pokúd si budete příť, zajistíme vám dopravu až dom do bytu."
2. Kanadský dřevorubec valašského původu ide po úzkéj lavce přes úzký kaňon. Gdyž už je uprostřed, zpozoroval, že proti něm ide grizzly. Otočí sa, aby sa vrátil a zdvořilo odešel a uvolnil cestu silnějšímu. Ale na druhém koncu lavky za ním stál už takéj medvěď. Kodiak. Pod ním velká hlúbka a v říčce aligátoři. Co udělal? Správná odpověď: Zachmuřil sa.
3. Proč nosí švédský král modré kšandy? - Aby mu nespadly gatě.
4. Proč majú ve vlaku vyklápjací popelníky? - Aby při jejich čištění nemoseli obracať celý vagón.
5. Proč majú zámořské parníky zábradlí?
    a) Aby cestující nenastupovali za jízdy.
    b) Aby ryby nenaskakovaly na palubu.
    c) Aby měli námořníci přes co pľuť, pľuvať.
6. Vývěsní štít hlásá: POTRAVINY.
    a) Co vznikne, gdyž umažeš tento počet písmen: 1, 2, 5. Otraviny. Traviny. Viny.
    b) Co vznikne, gdyž 2 písmena umažeš a jedno nahradíš? Kraviny.
    c) Sú možné aj další úpravy? Sú přecaj možné aj různé přesmyčky.
7. Obchod nese nápis: Mlékárna. Lze podobně jako v předchozím případě docíliť zajímavé změny? - Např.: Lékárna, Flákárna, Vlákárna, lákárna.
8. Vedľa sebe sú dva obchody: MASO, ZELENINA. Lze vynecháním jedného písmena docíliť změny?
9. Máš nápis: Veřejná obecní knihovna. Na vhodné místo vlož rozdělovací znaménko.
10.  Máš nápis: Odstavení kontejnerů. Na vhodné místo vlož rozdělovací znaménko.
11. Ve společnosti sa významná valašská dáma baví s psychologem. S uznáním mu praví: "Ste zajímavý člověk. Ráda bych si s vama častěj povykládala. Co vlastně děláte?" - " Kladu luďom různé otázky." Dáma prosí: "Tož mě to ukažte na nejakém příkladě."
Psycholog na to: "Tak mě, paní, řekněte: James Cook, anglický mořeplavec, vykonal 3 cesty kolem světa. Na jedné z nich zemřel. Víte na kteréj?"
Paní váhá: "Víte, Já sem nigdy nebyla silná v dějepise. Tak, řekla bych, že při téj druhéj." Psycholog prohlásil: "Možná by opravdu stálo za to, kdybychom si občas pohovořili."
12. Noční hlídač umře ve dně, tedy mimo službu, mimo pracovní dobu. Má nárok na důchod?
13. Jedna čokoláda stójí 30 Kč. Ogar má 100 Kč. Kol čokolád si može kúpiť? - Správná odpověť: 0, 1, 2, 3.
14. Pokáď ste bez nápovědi zvládli aspoň polovičku (polovicu) týchto úkolů, ste dobře připraveni a vyzbrojeni na rozhovor s prodavačkú v obchodě, kerú poprosíte, aby vám prodala semtele.
15. Pokáď ste zvládli tři čtvrtiny týchto těžkých úkolů, ste psychicky dobře vyzbrojeni na rozhovor s prodavačkú, od kteréj si půl hodiny necháte ukazovať různé šaty a pak si vůbec nic nekúpíte.

ovce20.JPG (42346 bytes)
Tržní ekonomika
Tři důležité déčka v tržní ekonomice: Dary, děvky, dolary.

Turistika
Francek a Lojzek sú ve stanu v horách. Francek mosí na malú. Gdyž sa vracá, má mokré botky. Lojzek sa optal: Prší tam? Francek na to: Né, ale fučí větr.

Úhoř
1. Je tak hladký, že by uték čertovi z míška.
2 Ten by uték aj hrobařovi z lopaty.

Únos letadla
Krasť letadlo na zemi je hrozně těžké. Je moc velké, nevleze sa do kapsy (do kapse). Proto je lehčí jich krasť ve vzduchu, tam sú docela malučké.

Únosce žen
Francek dostane výhružný dopis: Večer uvaž barana u dřína za chalupú nebo ti unesu robu. Večer visí na modřínu papír s textem: Přidám aj ovcu, gdyž to opravdu uděláš.

Vánoce
Francek: "Jak to bylo u vás o vánocách? My sme měli na štědrý deň prima psinu." Lojzek: "My zasej kapra."

Vegetarián
Manželka zaučuje muža na bezmasú dietu: "Spěchaj friškom k obědu, ať ti nezvadne."

Veterinář
Franckova kráva maródí. Nežere a je smutná. Najisto má užhrané. Cosi zedla, požrala, co jí nesedlo. Aj člověku sa to negdy može stať nebo přihodiť. Može to byť enem tak, tož na co volať veterinářa. Gdyby to bylo horší a měla ve svojem bohatě členěném žalůdku (je z teho držková polévka) v nekeréj jeho části (kniha, bachor, čepec, slez) zabodnutý nejaký starý rezatý hřebík, co sa nájde aj negdy negde v trávě vedľa chalupy, tož to by bylo horší.
Tož kráva dostala půl litra dobrej režnej. Vypálilo jí to v žalůdku. Zvetila sa. Aj člověku to vypálí. Gdyž ten alkohol má co na prácu v žalůdku, tož nestúpá do hlavy. Druhý deň obětoval Francek na krávu dalšího půl litra režnej, jako prevencu.
Jenže už zdravej krávě to stúplo do hlavy a kleslo do noh. A protože kráva má, jak známo aj Nevalachovi, 4 nohy, byla to katastrofa k pohledění a popukání aj pro bohy. Francek věcejkráť zažil, co to je, gdyž sa mu mocú jeho púhopúhé (pouhopouhé) dvě nožiska. A včilej to byly hneď čtyři naraz. Francek sa v duchu svato svato zapřísáhál, že už nigdy nebude piť, Že si nedá ani hlta, že taký pohled pro střízlivé bohy už nigdy nikom neposkytne. A vydržál to až do prvéj opíce.

Vlak
Francek a Lojzek seďá v kupé a dohadujú sa. Francek chce otevříť okno: "Je tu vydýchaný vzduch, otevřem okno nebo zdechnu." Lojzek odporuje: "Gdyž okno otevřem, bude průvan, rozbolí mňa hlava a zdechnu já."
Nakonec přišel průvodčí a uklidníl jich oba: "Chlapi, tož sa nehádajte, stejnak to okno má vybité sklo."

Vojna
1. Vojín Francek ide s cérkú po mostě. Čumí samozřejmě na cérku a ne kolem. Naraz ho zeřvává oficír, že prý neumí zdraviť. Francek sa postaví do pozora a hlasito hlásí: "Pane majore, podla vojenského řádu, palagraf 14, odstavec 3, písmeno b, vojín nemosí důstojníka na mostě zdraviť." Major znejistěl, tak podrobně vojenské řády neznál. Vykoktal omluvu.
Doma si hneď nalistoval ve vojenském řádu paragraf 14, odstavec 3 písmeno b, kde četl: "Voják si musí umět poradit v každé situaci."
2. Šikanu přežije ne enem Švejk, ale aj Valach. Vojín Francek má každé ráno nasrané v botkách. Přijímal to stoicky klidně, mlčky a trpělivě. Po měsíci za nim přišli mazáci se slovy: "Francku, ty si dobrý kamarád, od zítřka ti už nebudem srať do botků. Berem ťa mezi sebe." Francek to přijal s povděkem: "Tož, takej si myslím, že ste dobří ogaři. Gdyž vy mně nebudete srať do botků, tož já vám od zítřka nebudu chcať do kafé."

Všelék
1. Slivovica. Účinný lék na 99 nemocí, neduhů a problémů v širším slova smyslu.
2. Každý lék, aj ten nájlepší, má svoje vedlajší účinky. Aj valašský všelék. Nic sa nesmí přeháňať.

Zákon padajúcého hovna
1. Gdo to chytá, má meněj než ten, gdo to púšťá.
2. Gdo druhém jamu kopá, sám do ní padá.
3. Intrikán sa chytí do vlastních sítí.
4. Pomlúvačovi sa jeho pomluvy vráťá a rozmažú sa mu na hlavě.
5. Vykúpál sa ve vlastní šťávě.
6. Chytál to, až to schytál.

Zdravá výživa
1. Zemáky, zelé, kýška, klobásy, presbuřt, ovar, slivovica.
2. Žerte cibulu, nepříde k vám doktor. Žerte česnek, nepříde k vám nigdo.
3. Zaručeně najzdravější dieta je umříť (zdechnúť) hlady.
4. Najlepší sú zemáky, ale pasírované přes mašíka.

Zeměpis
1. Hranice mezi Evropú a Azijú: Podľa jednéj teorie Václavské náměstí v Praze, podľa druhéj teorie Českomoravská vysočina, podla další teorie začátek Valašska. V každém případě však na východ od tétok (téjtok, téjtek, toďtéj) hranice sú Asiaté.
2. Precizní informace: Až nás raz budete chtěť navštíviť, tož bydlíme na druhém konci dědiny. Nemožete sa ztratiť ani zmýliť. Bydlíme hneď vedla Křupalů, hneď za druhým rohem, pak vpravo, za chvílu vlevo a dalej už to nájdete.
Gdyž půjdete z druhého konca, tož nepůjdete hen tam k tem stromu, ale enem hen k toť tem mostku. Aj naše malé děcko to nájde. Aj hlúpý Tomeš to už našel.
Je to tam v tej ulici, co gdysi bývala ta stará pekárňa, co ju zbúrali. Je to vedľa tej chalupy, co tam ešče včéra ležala ta hromada uhlí. Tož příďte, máme dobrú slivovicu.

Zkratky
Stupnice: Mábl - malý blbec. Vébl - velký blbec. Nébl - největší blbec.

Zuby
1. "Pane doktor, tu stovku za vytržení zuba vám nedám. Tady je padesátka, enem mně ten zub povytahněte, zbytek si udělám sám doma."
2. "Francku, ty máš pěkné zuby. To sú tvoje?" Francek: "Samo, šak mňa stály 4 tisíce, nikom ich nepošťám."

Žák
"Pane učitel, vy ste tak chytrý, tož stejnak víte, že su hlúpý. Tož proč sa mňa ptáte, šak víte, že to nevím. A vy to stejnak víte."

Žákovský slovník na výletě
Tu ve vlaku je bordel. Je to tu zabordelené, že, paní učitelko? Jedem gdesi do prdele. Už brzo budem v prdeli. Budem tam už brzo. Všeci si sedijá a my tu před hajzlem mosíme stáť.

Železnice
"Francku, zažils negdy železniční neštěstí?" Francek: "Enem raz. Ve vlaku sem sa zeznámil se svojú starú Ančú. Na moju omluvu ale mosím poznamenať, že tedyk byla mladá."

Žena
1. Žiť s ženama nebo bez nich? Obojí je stejně strašlivé.
2. Žena nevítězí dycky silú a mocú, ale opakováním, jako reklama.
3. Anča: "Francku, pravím ti to už po desátej. Esli (lesti) mně konečně nekúpíš ten náramek, tož uvidíš." Francek: "To je ultimátum?" Anča: "Né, zlato."

Životní moudrost
1. Vede sa mně dobře. Ani nemukať. Enem si dělať svoje.
2. Držať hubu a krok. Moc si nevyskakovať. Moc sa nigde neukazovať.

Životospráva
Francek domlúvá manželce: "Mařko, neměla bys toľ žrať. Jak neco uvidíš, tož to hneď zežereš, pardon, zíš. To by mně už nezbylo ani na hospodu." Mařka: "Šak mně to tráví dobře. Nejsu tak tlustá. Ale opravdu, jak stójím u smažení řízků, tož mosím dva zesť ešče před obědem. Ale poslechnu ťa."

Druhý deň jí enem normálně, ale večer je jí mizerně a svíravě u žalůdka.
Francek ju smutno a s účasťú lítostivo pozoruje a sebekriticky a smířlivo praví: "Tož Mařko, vyser sa na moje blbé řeči a žer jak prvej."